De Tussengroep 0 tot 4 jaar

Binnen locatie de Rammelaar is onze tussengroep, een verticale groep voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot 4 jaar.
Als basis zijn de kinderen tussen 1,5 jaar en 2,5 jaar geplaatst, maar de mogelijkheid is er om de kinderen buiten deze leeftijdscategorie te plaatsen. De groep is ingericht voor kinderen van 0 jaar tot 4 jaar. De activiteiten worden laagdrempelig en in de verschillende leeftijdsgebieden, op ontwikkelingsgericht niveau, aangeboden.

Onze voordelen

Kinderopvang Hengelo heeft zowel horizontale als verticale groepen. De tussengroep is ingericht als een verticale groep. De kracht van deze groep is dat kinderen van elkaar leren en elkaar helpen. Daarnaast is er een grote gezamenlijke zorg voor elkaar. Op de verticale groep krijgen alle kinderen de ruimte om zich goed te ontwikkelen.

Kinderopvang Hengelo is mede-opvoeder in het gezin. Hierbij is het belangrijk een goede communicatie met de ouder te hebben en te onderhouden.

Sommige kinderen kunnen (nog) niet praten, of beheersen de moedertaal nog onvoldoende om met hun ouders te praten. Er gebeuren wel allerlei situaties op het kinderdagverblijf, die het kind zal verwerken en wil delen met de ouder.

Om de ouders te ondersteunen in de communicatie van kind naar ouder en vice versa, schrijft de pedagogisch medewerkster dagelijks de belevenissen en eventuele ontwikkelingen in een zogeheten overdrachtsschriftje. Doorgaans gebeurt dit voor de allerkleinsten, maar kan in overleg met de volgleidster geschreven blijven worden, wanneer het kind naar een andere groep gaat.

Wij hebben de ervaring met ouders dat het ook plezierig is om te lezen wat de kinderen hebben gedaan die dag. Wij vinden het ook leuk om te lezen wat de kinderen thuis allemaal ontdekken. Op deze manier kunnen we constant met elkaar afstemmen wat het beste is voor het kind.

Af en toe gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Dit kan variëren van; naar de speeltuin, de markt of de eendjes wandelen. Wanneer er vanuit een thema een groter uitstapje wordt georganiseerd, wordt u als ouder daarvan eerst op de hoogte gebracht. Op het inschrijfformulier of tijdens een intakegesprek maakt u als ouder kenbaar of uw kind mee mag met een uitstapje.

Voor de personeelsbezetting op de groepen wordt het leidster kind-ratio uit de CAO kinderopvang aangehouden. De kinderen worden opgevangen door deskundige pedagogisch medewerkers die vanuit de pedagogische visie van Kinderopvang Hengelo op persoonlijke wijze een relatie opbouwt met de kinderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerker om in de groep voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een pedagogisch medewerker werkt minimaal twee dagen in een groep. Dit in verband met de continuïteit en structuur voor kinderen, ouders en collega’s.

Bij Kinderopvang Hengelo zijn naast het diploma, ook andere kwaliteiten en vaardigheden belangrijk voor het uitoefenen van het vak. Er wordt vooral veel belang gehecht aan communicatieve vaardigheden naar ouders, kinderen en collega’s. Daarnaast wordt het ook belangrijk gevonden dat een pedagogisch medewerker de capaciteit heeft om activiteiten te bedenken en uit te voeren in de groep en goed in staat is samen te werken.
Bij ziekte of verlof wordt de vaste pedagogisch medewerker, vervangen door een vaste invalkracht. Zo blijft de continuïteit voor de kinderen en u als ouder gewaarborgd.

Kinderopvang Hengelo vindt het belangrijk dat kinderen zich op ieder niveau kan ontwikkelen. Binnen onze tussengroep is rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau en de leeftijden van de kinderen. Er is een divers aanbod in speelmaterialen voor de verschillende leeftijdscategorieën. Daarnaast zijn er, vanuit de VVE methode Uk & Puk, hoeken gecreëerd die op verschillende ontwikkelingsgebieden uitdaging kunnen bieden. Deze hoeken zijn uitgerust met het benodigde materiaal voor de betreffende hoek.
Er is voldoende leesmateriaal. Deze boeken worden uitgezocht naar aanleiding van het lopende thema. Dit kan, waar mogelijk, samen met de kinderen georganiseerd.
De groep is voorzien van een slaapruimte, waar de kinderen kunnen rusten. Er is een tafel voorzien van zitbank, om samen aan te eten of een activiteit te doen.

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk, want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Met Uk & Puk werken wij aan de hand van een thema, dat iedere keer zes weken duurt. De diverse thema’s met bijbehorende uitdagende en speelse activiteiten voor iedere dag, stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen.Deze thema’s en activiteiten worden in het bestaande dagritme geïntegreerd.

De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische vaardigheden en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk leert baby’s op deze manier nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Hierdoor kan Uk & Puk een stevige basis leggen voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.

De locatie

Foto’s interieur

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”9161″]