Pedagogisch beleid

Kinderopvang Hengelo is een professionele kinderopvangorganisatie voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. De opvang is verdeeld over 3 locaties in Hengelo. De locaties variëren in omvang, afhankelijk van de beschikbare huisvesting en de behoefte ter plekke.

Wij zijn ons ervan bewust dat iedere situatie en ieder kind verschillend is. Ons pedagogisch beleidsplan is dan ook geen strak “harnas”, maar moet worden gezien als een handleiding, een rode draad voor ons handelen en een uitleg hierover. Bij dit alles staat het kind centraal!

Het pedagogisch beleid is tot stand gekomen in overleg met de pedagogisch medewerkers; wij hebben de verschillende inzichten en visies aan elkaar en met elkaar kunnen toetsen en op elkaar afgestemd en zullen de pedagogische ontwikkelingen ook blijven volgen. Ook zullen wij met elkaar en met de ouders in gesprek blijven over het hoe en waarom van ons handelen en waar nodig dit ter discussie stellen. Als kinderopvangorganisatie zijn wij mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Een grote verantwoordelijkheid in een tijd die volop in beweging is en aan veranderingen onderhevig. Voor inhoudelijke vragen over ons pedagogisch beleid, kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de locatie.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”9161″]