GGD Inspectierapporten

Voordat een organisatie ingeschreven wordt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), komt er een GGD-inspecteur langs. Deze controleert onder andere:

  • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
  • hoe de medewerkers met de kinderen omgaan en het pedagogisch beleidsplan;
  • de werkwijze van de medewerkers;
  • of de beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. De kinderopvangorganisatie moet het rapport plaatsen op de eigen website. Of op een andere manier toegankelijk maken voor ouders.

De inspectierapporten worden gepubliceerd op de website maar zijn ook in te zien op de locaties. De GGD controleert jaarlijks of Kinderopvang Hengelo voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.

Hieronder treft u alle inspecties aan. Klik op de link en de PDF opent zich.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”9161″]

<a href=”https://www.kinderopvanghengelo.nl/wp-content/uploads/2019/01/Inspectierapport-KDV-Rammelaar-15-01-2019.pdf”