Ouderbeleid

Vanuit de doelstelling van VVE is het van groot belang ouders van (doelgroep) kinderen die thuis weinig ondersteunend gedrag vertonen, aan te sporen om meer met hun kind te doen. Hiervoor is belangrijk dat scholen en peuterspeelzalen (kinderdagverblijven) beleid ontwikkelen en vastleggen, waarin vragen beantwoord worden zoals:

  • Wat voor ouders hebben wij (taalachtergrond, opleidingsniveau, werkend/niet werkend en sociaal-economische factoren)? En op welke ouders gaan wij ons richten?
  • Wat zijn hun mogelijkheden en wensen?
  • Op welke wijze willen wij dat de ouders actief de ontwikkeling van hun kinderen stimuleren?
  • Welke concrete doelen stellen wij op dit gebied?
  • Welke activiteiten kunnen wij uitvoeren om onze doelen te bereiken?

Door de activiteiten vanuit dit beleid gericht in te zetten, kan de participatie van ouders en de mate waarin ze thuis ontwikkeling stimulerende activiteiten doen, vergroot kan worden.

Kinderopvang Hengelo heeft hiervoor een ouderbeleid ontwikkeld, waarin bovenstaande vragen worden beantwoord. Wij streven er naar ouders betrokken te laten worden bij ons kindercentrum. Dit doen wij door regelmatig thema-avonden of andere activiteiten te organiseren.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”9161″]