Visie & missie van Kinderopvang Hengelo

Kinderopvang Hengelo streeft ernaar om de best mogelijke zorg te bieden aan de kinderen die ons zijn toevertrouwd. Dit betekent in de praktijk dat de kinderen aandacht, liefde en ondersteuning krijgen in hun algemene ontwikkeling.

Wij zorgen voor verantwoorde en professionele kinderopvang, waarin ieder kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen en waarin het kind gestimuleerd wordt om tot ontwikkeling te komen zowel individueel als in groepsverband en waarin de sociale contacten worden bevorderd.

U als ouder bent onze klant, maar in ons denken en doen staat het kind centraal. In ons uitgangspunt is het gezin de belangrijkste opvoedsituatie voor het kind.

 

Uitgangspunten Kinderopvang Hengelo

Kinderopvang Hengelo heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd die in ons dagelijks handelen leidend zijn. Kernwoorden hierin zijn:

  • Natuurlijk;
  • Actief;
  • Open;
  • Liefdevol;
  • Maatwerk;

en ‘de drie R-en’: Rust, Reinheid en Regelmaat.
Kinderen die aan ons zijn toevertrouwd kunnen in de praktijk rekenen op; aandacht, liefde en ondersteuning in hun algemene ontwikkeling.
Wij zorgen voor verantwoorde en professionele kinderopvang, waarin ieder kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen en waarin het kind gestimuleerd wordt om tot ontwikkeling te komen zowel individueel als in groepsverband en waarin de sociale contacten worden bevorderd.

“Samen spelen samen delen”

Kinderopvang Hengelo biedt opvang aan in horizontale en verticale groepen. Kinderen krijgen de mogelijkheid zich op hun eigen niveau te ontwikkelen, maar kunnen daarbij ook van andere kinderen leren. Ondanks dat het leeftijdsverschil in de horizontale groepen niet groot is, kunnen de oudere kinderen, de jongere kinderen meenemen in de ontwikkeling op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Kinderopvang Hengelo hanteert daarbij ook een “open deuren beleid”, wat inhoudt dat er op geplande tijden, samengespeeld kan worden met kinderen die ouder zijn dan de kinderen in de vaste stamgroep. Er wordt geregeld samen buiten gespeeld, wandelen naar de markt of we gaan de eenden voeren. Op deze manier laten wij de kinderen ook de wereld buiten het kinderdagverblijf ervaren.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Nieuwe peutergroep in Dr. A. Kuyperschool

Vanaf heden is de peutergroep bij BSO de Kanjers geopend! In de Dr. A. Kuyperschool [...]

Locatie de Rakkertjes tijdelijk Verhuisd!

In verband met de verbouwing is de locatie aan de Achterhoekse Molenweg tijdelijk gesloten! Vanaf [...]

Lentegroet maart 2018 Kinderopvang Hengelo

Op dinsdag 27 maart 2018 heeft Kinderopvang Hengelo haar jaarlijkse Lentegroet uitgebracht. Dit jaar gingen [...]

[dc_social_wall id=”9161″]