Kindvolgsysteem

Binnen Kinderopvang Hengelo staat het kind centraal. Om een zo optimaal mogelijke ondersteuning te kunnen bieden, maakt Kinderopvang Hengelo gebruik van een zogeheten kindvolgsysteem en de observatiemethode ‘Zo doe ik, Zo praat ik, Zo beweeg ik’.

Observaties

Jonge kinderen ontwikkelen snel en in een golfbeweging. Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van de kinderen maakt Kinderopvang Hengelo gebruik van observatieformulieren. Hier houden de pedagogisch medewerkers op bij wat een kind kan en hoe het kind dit doet.
Kinderopvang Hengelo heeft als bron ‘Zo doe ik, Zo praat ik, Zo beweeg ik’ gebruikt bij het samenstellen van haar observatieformulieren. Wij verwachten dat onze pedagogisch medewerkers deze lijsten up-to-date houden. Door gelijktijdige inzet van deze drie observatielijsten, hebben we een compleet kindvolgsysteem.

Iedere pedagogisch medewerker krijgt een aantal kinderen toegewezen die hij/zij observeert gedurende de periode dat het kind in de groep zit. De pedagogisch medewerker is hiermee de “volgleidster” van het kind. Ieder kind heeft een eigen setje observatieboekjes. Deze boekjes zijn individueel en gaan met het kind mee zolang het ons kinderdagverblijf bezoekt. Jaarlijks én op verzoek van ouder(s) tussentijds, vind er een oudergesprek plaats (bij voorkeur bij de ouders thuis).

Tijdens het oudergesprek is er de mogelijkheid om het kindvolgsysteem samen te bespreken. Ook is het voor ouders een prettig moment om eens op andere manier en moment te praten over hun kind(eren) en hun ontwikkeling. Voor kinderen tot twee jaar wordt door de pedagogisch medewerkers en de ouders een overdracht schriftje bijgehouden. Voor nieuwe kinderen die ouder zijn dan twee jaar kan dit in overleg met de volgleidster bijgehouden worden, voor een korte periode.

In overleg met de ouders, doen wij een warme overdracht naar de basisschool. Dit betekent dat er een overdrachtsgesprek is tussen de volgleidster en de leerkracht van de basisschool over de ontwikkeling van het kind en evt. andere bijzonderheden om het kind een goede start te laten maken op de basisschool.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”9161″]