Maatwerk & Samenwerking ouders

Kinderopvang Hengelo vindt het belangrijk om laagdrempelig contact te hebben en samen te werken met de ouders. Samenwerken als mede-opvoeders in het gezin, maar ook samenwerken in de mogelijkheden van ons aanbod. Door verschillende soorten opvang aan te bieden, vervroegde en verlengde opvangtijden, proberen wij ouders daar waar mogelijk de ruimte te geven om gebruik te maken van ons aanbod.

Emanciperende functie

Door kinderopvang aan te bieden stelt het de ouders in staat activiteiten binnen- en buitenshuis te verrichten, die moeilijk te combineren zijn met de zorg voor jonge kinderen (zoals werk en/of studie). Hiermee is kinderopvang een belangrijke voorwaarde voor emancipatiebeleid, waarin vrouwen en mannen gelijke rechten, kansen en vrijheden kunnen realiseren. Kinderopvang Hengelo respecteert de opvoedingsstijlen van de ouders en houdt daar rekening mee. Een goed contact en overleg met ouders is dan ook belangrijk. Afspraken rondom het pedagogisch handelen en het omgaan met ouders zijn nodig om tot een gemeenschappelijke benaderingswijze van kinderen en ouders te komen.
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”9161″]