VVE Special needs

Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Een stimulerende omgeving en stimulerende ouders spelen daarin een belangrijke rol. Maar voor een aantal peuters en kleuters is zo’n stimulerende omgeving minder vanzelfsprekend. Zij hebben een vergroot risico op ontwikkelingsachterstanden. Voor deze kinderen is voor- en vroegschoolse educatie een belangrijk steuntje in de rug. De ontwikkeling wordt hiermee al vroeg gestimuleerd en het risico op achterstanden verkleind.

VVE Special Needs methode, is een toevoeging op de basismethode van Uk & Puk, waarin door de pedagogisch medewerkers, per individu bekeken wordt wat nodig is om wel de juiste stimulerende omgeving te creëren.

Als een kind opvalt, in ontwikkeling of gedrag, zal de pedagogisch medewerker dit altijd bespreken met de ouders. Soms is het opvallend gedrag dat zich thuis ook voordoet maar soms is het gedrag dat zich alleen in het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang voordoet. De groepsleiding beoordeelt niet, maar de groepsleiding heeft wel de verantwoordelijkheid om hun bevindingen te delen met de ouders, zodat de ouders op de hoogte zijn en eventueel een keuze kunnen maken.

In het kinderdagverblijf hebben we de mogelijkheid om opvallende kinderen extra te begeleiden. Na overleg met ouders is het mogelijk om een deskundige mee te laten kijken en ondersteuning te bieden. Wij zullen in overleg en waar mogelijk, behulpzaam zijn bij een doorverwijzing. Mocht u vragen hebben, aarzel niet en neem contact met ons op. Wij willen u graag van dienst zijn.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”9161″]