VVE Uk & Puk

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Vroegschoolse educatie is gericht op kinderen in de kleuterklassen (en groep 3). Voorschoolse educatie wordt voorafgaand aan de schoolperiode geboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar, in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. VVE is een manier van werken binnen de kinderopvang waarbij je bewust de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen stimuleert door middel van spel en activiteiten.

De doelstelling van het VVE beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. VVE is vooral geschikt om achterstanden te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar VVE kan voor alle kinderen ingezet worden! Doordat wij bij ons in het kinderdagverblijf bewust alle ontwikkelingsgebieden stimuleren, krijgen kinderen een betere start op de basisschool en vergroten we hun kans op een goede schoolloopbaan. Binnen Kinderopvang Hengelo maken wij gebruik van de VVE methode Uk & Puk.

Wat is Uk & Puk?

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk, want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Met Uk & Puk werk je aan de hand van een thema, dat iedere keer zes weken duurt. De diverse thema’s met bijbehorende uitdagende en speelse activiteiten voor iedere dag, stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Deze thema’s en activiteiten kunnen in het bestaande dagritme worden geïntegreerd.

Wie is Puk?

De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische vaardigheden en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters op deze manier nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Hierdoor kan Uk & Puk een stevige basis leggen voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.

puk

Wanneer je met Uk & Puk gaat beginnen komt de pop Puk op de groep wonen. In de meeste activiteiten speelt Puk een centrale rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. De kinderen ontwikkelen zich zo op een speelse manier met de pop. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie baby’s, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Puk zorgt ervoor, dat voor veel kinderen de drempel iets lager wordt om mee te doen aan activiteiten.

Wanneer u vragen heeft over Uk & Puk kunt u altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers of bij de locatiemanager. Heeft u interesse in het totaalprogramma en wilt u dit voor thuis aanschaffen? Dat kan! Via http://www.pukenko.nl kunt u vrijblijvend kennis maken met Uk & Puk. De thema’s die behandeld worden binnen ons kinderdagverblijf, kunt u dan samen met uw kind(eren) thuis verder uitwerken.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”9161″]